Author Archives: Michelle Capulong

Historia Social “Levanto mi mano” Plan de Estudios

Enséñale a tu hijo como y cuando levantar su mano en clases con nuestra historia social “Levanto mi mano”, diseñada para padres y maestros que trabajan con niños con necesidades especiales. Las historias sociales son libros cortos ilustrados que ayudan a personas dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA), Síndrome Down y otras discapacidades del […]

Historia Social “Camino por el pasillo” Plan de Estudios

Enséñale a tu hijo a caminar por el pasillo del colegio con nuestra historia social “Camino por el pasillo”, diseñada para padres y maestros que trabajan con niños con necesidades especiales. Las historias sociales son libros cortos ilustrados que ayudan a personas dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA), Síndrome Down y otras discapacidades del […]

Paalam Kwento ng Pakikipagkapwa

Palakasin ang pagsasarili sa pakikipagkapwa ng inyong anak gamit ang Paalam Kwento ng Pakikipagkapwa, na idinisenyo para sa mga bata na may espesyal na mga pangangailangan. Ang mga Kwento ng Pakikipagkapwa ay maiikli, may mga larawang libro na tumutulong na turuan ang mga batang apektado ng Autism at iba pang mga kapansanan sa paglaki, ng mga naayong […]

Patulong Kwento ng Pakikipagkapwa

Turuan ang inyong anak kung paano at kailan hihingi ng tulong sa pamamagitan ng aming natatanging Patulong, Kwento ng Pakikipagkapwa, na dinisenyo para sa mga magulang at guro na nagtratrabaho kasama ang mga batang may espesyal na pangangailangan. Ang mga Kwento ng Pakikipagkapwa ay maiikli, may mga larawang libro na tumutulong na turuan ang mga indibiduwal […]

Kumusta Kwento ng Pakikipagkapwa

Turuan ang inyong anak kung paano at kailan babatiin ang iba sa pamamagitan ng aming natatanging Kumusta Kwento ng Pakikipagkapwa, na dinisenyo para sa mga magulang at guro na nagtratrabaho kasama ang mga batang may espesyal na pangangailangan. Ang mga Social Story ay maiikli, may mga larawang libro na tumutulong na turuan ang mga indibiduwal na […]

Pahinga Kwento ng Pakikipagkapwa

Turuan ang inyong anak kung paano at kailan hihingi ng pahinga sa pamamagitan ng aming natatanging Pahinga Kwento ng Pakikipagkapwa, na dinisenyo para sa mga magulang at guro na nagtratrabaho kasama ang mga batang may espesyal na pangangailangan. Ang mga Kwento ng Pakikipagkapwa ay maiikli, may mga larawang libro na tumutulong na turuan ang mga indibiduwal na […]

Why is my Body Changing? Puberty for Boys Social Story

As children approach adolescence, their bodies start to change. Teaching an adolescent with autism how to understand and cope with the physical, emotional and mental changes of puberty can be difficult. With the Ever Learning Sexuality and Human Development an adolescent boy with autism will begin to understand what is happening to her body and why […]

Why is my Body Changing? Puberty for Girls Social Story

As children approach adolescence, their bodies start to change. Teaching an adolescent with Autism how to understand and cope with the physical, emotional and mental changes of puberty can be difficult. With the Special Learning Sexuality and Human Development Social Story, an adolescent girl with Autism will begin to understand what is happening to her body and […]

Loading...