Kumusta Kwento ng Pakikipagkapwa

Turuan ang inyong anak kung paano at kailan babatiin ang iba sa pamamagitan ng aming natatanging Kumusta Kwento ng Pakikipagkapwa, na dinisenyo para sa mga magulang at guro na nagtratrabaho kasama ang mga batang may espesyal na pangangailangan. Ang mga Social Story ay maiikli, may mga larawang libro na tumutulong na turuan ang mga indibiduwal na may Autism Spectrum Disorder (ASD), Down Syndrome at iba pang mga kapansanan sa paglaki, ng mga naayong patakaran, kaugalian, na sa pangkalahatan ay tanggap sa lipunan.Download Social Story<< Back To Dashboard
Loading...