Paalam Kwento ng Pakikipagkapwa

Palakasin ang pagsasarili sa pakikipagkapwa ng inyong anak gamit ang Paalam Kwento ng Pakikipagkapwa, na idinisenyo para sa mga bata na may espesyal na mga pangangailangan.Ang mga Kwento ng Pakikipagkapwa ay maiikli, may mga larawang libro na tumutulong na turuan ang mga batang apektado ng Autism at iba pang mga kapansanan sa paglaki, ng mga naayong “patakaran” o “kaugalian” na sa pangkalahatan ay tanggap sa lipunan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng paulit-ulit na halimbawa, madaling basahin na teksto at makukulay na mga guhit, ang mga Kwento ng Pakikipagkapwa ay tumutulong sa mga batang maging handang tumugon.Download Social Story
Loading...