Pahinga Kwento ng Pakikipagkapwa

Turuan ang inyong anak kung paano at kailan hihingi ng pahinga sa pamamagitan ng aming natatanging Pahinga Kwento ng Pakikipagkapwa, na dinisenyo para sa mga magulang at guro na nagtratrabaho kasama ang mga batang may espesyal na pangangailangan. Ang mga Kwento ng Pakikipagkapwa ay maiikli, may mga larawang libro na tumutulong na turuan ang mga indibiduwal na may Autism Spectrum Disorder (ASD), Down Syndrome at iba pang mga kapansanan sa paglaki, ng mga naayong “patakaran” o “kaugalian” na sa pangkalahatan ay tanggap sa lipunan.Download Social Story<< Back To Dashboard
Loading...